පිළිකාව හඳුනා ගැනීමට Google වෙතින් පිළියමක්…

READ IN 3 MINS

මෑත කාලයේ බොහෝ කතා බහට ලක් වන රෝග අතර බාල මහලු බොහෝ දෙනෙක් පීඩා විඳින රෝගයක් බවට පිළිකාව පත්වී හමාරයි. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් පවා නොමග යවමින් සැඟවී සිටීමට පිළිකාව සමත්. තාක්ෂණය මගින් මානව ප්‍රජාවට සහනයක් ලඟා කර දීමට ගත් වටිනා පියවරක් ලෙස මෙය අගය කරන්න පුළුවන් වන්නේ ඒ නිසයි.

Google’s SMILY (Similar Medical Images Like Yours) නමින් පිළිකාව හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි මෘදුකාංගයක් හඳුන්වා දීමට Google සමාගමට හැකිවී තිබෙනවා. අන්වීක්ෂ භාවිතා කරමින් පටක අධ්‍යනය කරමින් බොහෝ පරීක්ෂණ ඔස්සේ පිළිකා ආසාදිත සෛල හඳුනා ගැනීම මෙතෙක් වෛද්‍යවරුන් විසින් භාවිත කළ ක්‍රමය වේ. එහිදී එම සෛල වල හට ගෙන ඇති වෙනස්කම් අනුව එය පිළිකාවකට  භාජනය වූ සෛලයක්ද නැතිනම් නිරෝගී සෛලයක්ද යන වග වෛද්‍යවරුන් බොහෝ පරීක්ෂණ කරමින් හඳුනා ගැනීමට උත්සහා ගනී. මෙලෙස අවසානයේ නිවැරදි නිගමනයකට එළැඹීමට යම් කාලයක් ගත වන අතර එමගින් සුදුසු ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකට පිවිසීමටද ප්‍රමාදයන් සිදුවේ.

නමුත් Google සමාගම විසින් ගොඩනගමින් පවතින මෙම SMILY මෘදුකාංගය, Reverse Image Search එනම් මීට පෙර ගනු ලැබූ පිළිකා ආසාදිත පටක සාම්පල වල ඡායාරූප සමඟ රෝගියාගේ සාම්පල සැසඳීමෙන් රෝගී බව හෝ නිරෝගී බව තීරණය කරනු ලබයි. මෙහිදී රෝගියාගෙන් ලබා ගත් පටක වල High-resolution Images වෛද්‍යවරයා විසින් පද්ධතියට ඇතුළත් කරනු  ලබන අතර පද්ධතිය මඟින් එම පටක පිළිකාවකට ගොදුරු වී ඇතිද යන බව පරික්ෂා කරනු ලබයි. බොහෝ පිළිකා අසාදිත පටක වල ඡායාරූප භාවිතයෙන්  පෙර පුහුණු කරන ලද මෙම මෘදුකාංගය machine learning භාවිතයෙන්  පද්ධතියට ඇතුළත් කරන ලද නව රූපය සැසදීමට ලක් කර අවසන් නිගමනයට එළැඹනු  ලබයි.

මෙහිදී පද්ධතියට පටක සාම්පලයේ රූපය ඇතුළත් කල පසුව වෛද්‍යවරයා විසින් එම පටකයේ පරීක්ෂා කළ යුතු ස්ථාන ලකුණු කළ යුතු අතර එවිට සැසඳීම ආරම්භ වේ. එහිදී සමාන ලක්ෂණ සහිත සියලු  රූප පසෙකින් දර්ශනය වන අතර ඒවා එකින් එක පරික්ෂා කර බැලීමට වෛද්‍යවරයාට හැකිවේ. රූපමය වශයෙන් සමානතාවක් හඳුනාගැනීම මෙන්ම රෝගයට බලපාන වෙනත් සාධක නිසා හට ගෙන තිබෙන විශේෂ ලක්‍ෂණ හඳුනාගෙන ඒ ඔස්සේ නැවත නැවත පරික්ෂා  කිරීම මගීන් වඩා නිවැරදි නිගමන වලට එළැඹීමට මේ ඔස්සේ හැකියාව ඇත.

මෙම පද්ධතිය භාවිතා කිරීමෙන් අනතුරුව වෛද්‍යවරුන් පැවසුවේ මෙය රෝග විනිශ්චය සඳහා වඩාත් උචිත වන අතර සාමාන්‍ය පරීක්ෂණ වලට වඩා නිගමන වලට පහසුවෙන්, කෙටි කාලයක් තුළ එළැඹීමට හැකි බවත් එහි නිරවද්‍යතාවය ඉතා ඉහළ බවයි.

එනමුදු රෝග විනිශ්චය යනු ඍජුවම රෝගියාගේ ජිවිතය සමග සම්බන්ධව ඇති බැවින් මෙය තවමත් පරීක්ෂණ මට්ටමේ පවතින අතර සාමාන්‍ය පරිදි මෙය භාවිත කිරීම අරම්භ කිරීම සඳහා යම් කාලයක් ගත වන බව මෙහි පරීක්ෂකවරුන් වැඩි දුරටත් දන්වා සිටී.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *