2020 දි Whatsapp නැති උනොත්…??

READ IN 2 MINS

‌whatsApp කියන්නේ ලොව පුරා වැඩිම පිරිසක් භාවිතා කරන Messanger App එකක්.කෙතරම් Messanger App තිබුණත් WhatsApp වලට මෙතරම් ඇල්මක් දක්වන්නේ එහි ඇති සරල බව සහ interactive (group chat satuts දාන්න පුළුවන් වීම,live location sharing ,whatsapp stickers අපිටම හදන්න හැකි වීම) බව නිසාය. ඉතින් අපිට නැතුවම බැරි Whatsapp 2020 දී නැති උනොත්…???

WhatsApp හි මෑතකදී update කරන ලද system requirements වල විස්තර කර ඇති පරිදි, 2019 පෙබරවාරි 1 වනදායින් පසු WhatsApp වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා iOS 8 හෝ ඊට අඩු version තිබෙන  ඕනෑම iphone සඳහා support නොකරන අතර ඕනෑම Android device එකක 2.3.7 හෝ ඊට වැඩි version සමඟ පමණක් WhatsApp ක්‍රියාත්මක වන බවයි එම සමාගම නිවේදනය කරයි. මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිතා කරන්නන්ට දැනටමත් නව WhatsApp accounts නිර්මාණය කිරීමට හෝ පවතින ගිණුම් නැවත verify කිරීමට නොහැකි වෙනවා.

WhatsApp support නොකරන කැපී පෙනෙන උපාංග අතරට iPhone 5 ට වඩා පැරණි iphone, සියලුම microsoft lumia උපාංග, HP Elite smartphone සහ 2010 හෝ ඊට පෙර හදුන්වා දුන් සියලුම android phone, එනම් Google Nexus One, Samsung Epic 4G, and Motorola Droid X මෙයට අදාළ වෙනවා. තවද, microsoft සිය windows 10 mobile OS සඳහා වන සහය අවසන් කරන අතර එම මාසයේම 2019 දෙසැම්බර් 31 සිට WhatsApp සියළුම windows දුරකථන සඳහා වන සහය ද නවතා දමනු ලබන්වා.
WhatsApp සඳහා ගත් මේ පියවර පුදුමයක් නොවේ. සියලුම තාක්‍ෂණයන් යම් අවස්ථාවක දී අතහැර දමා ඇති අතර, facebook දැන් whatsapp  පාලනය කර ඇති අතර එය facebook  messanger  සහ instergram messages සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටියි.

WhatsApp ආයතනය පැවසුවේ “තවදුරටත් මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා ක්‍රියාකාරීව සංවර්ධනය නොකරන නිසා, සමහර විශේෂාංග ඕනෑම වේලාවක ක්‍රියාත්මක වීම නවතා දැමිය හැකිය” ලෙසයි.
එහෙත් Facebook සමගම සතු messanger සේවාව android 4.0.3 සිට ක්‍රියාත්මක වන උපාංග සඳහා සහ iOS 9 සහ පසුව ක්‍රියාත්මක වන iphone සඳහා අඛණ්ඩව සහාය ලබා දෙන බව ඔවුන් තවදුරටත්  දන්වා සිටින්වා.
“IOS 8 හි ඔබට තවදුරටත් නව ගිණුම් නිර්මාණය කිරීමට හෝ පවතින ගිණුම් නැවත තහවුරු කිරීමට නොහැකිය” යනුවෙන් සමාගම පවසන අතර ඔබගේ iOS 8 උපාංගයේ දැනට WhatsApp සක්‍රීය නම්, ඔබට 2020 පෙබරවාරි 1 වනදා දක්වා එය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.

ඉතින් ඔයගෙත් whatsapp account එක නැති වෙන්න කලින් phone එක update කර ගන්න එක නුවණට හුරුයි. මේ වගෙ technology uodates ගැන දැන ගන්න අපිත් එක්කම රැදෙන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *